Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pierzchliwy

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. płochliwy, trwożliwy, strachliwy, zahukany, potulny, zastrachany, tchórzliwy, trwożny, bojaźliwy, podszyty strachem/tchórzem, niespokojny, lękliwy, zestrachany,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...