Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: strachliwy

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. lękliwy, podszyty strachem/tchórzem, małoduszny, potulny, pierzchliwy, zastrachany, trwożny, płochliwy, dziki, niespokojny, zestrachany, zahukany, bojaźliwy, trwożliwy, niepewny, panikarski, tchórzliwy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...