Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: kampanijny

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. akcyjny, nietrwały, nieregularny, przelotny, płynny, dorywczy, niesystematyczny, doraźny, okazjonalny, okresowy, niestały,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...