Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przelotny

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. krótkotrwały, prowizoryczny, efemeryczny, ulotny, niedługi, niestały, doraźny, nikły, zwiewny, przejściowy, krótki, przemijający, tymczasowy, chwilowy, nietrwały, efemerydalny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...