Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim jednomiarowy

Poznaj jak inaczej można określić słowo jednomiarowy. Znaleziono 10 wyrazów bliskoznacznych do słowa jednomiarowy.

  1. miarowy, jednostajny, systematyczny, równy, regularny, rytmiczny, stały, jednakowy, równomierny, niezmienny,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej jednomiarowy

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...