Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim niezmienny

Poznaj jak inaczej można określić słowo niezmienny. Znaleziono 17 wyrazów bliskoznacznych do słowa niezmienny.

  1. nieodmienny, miarowy, stabilny, regularny, identyczny, trwały, sztywny, jednakowy, wyrobiony, stały, jednoraki, zrównoważony, niezachwiany, równy, przen. żelazny, jednostajny, sakramentalny,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej niezmienny

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...