Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim indywidualnie

Poznaj jak inaczej można określić słowo indywidualnie. Znaleziono 16 wyrazów bliskoznacznych do słowa indywidualnie.

  1. odrębnie, swoiście, specyficznie, rozdzielnie, osobno, jednostkowo,
  2. osobiście, w pojedynkę, samopas, niezespołowo, samotnie, samodzielnie, jednoosobowo, pojedynczo, oddzielnie, z osobna,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej indywidualnie

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...