Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: samopas

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. w pojedynkę samotnie, indywidualnie, solo, samodzielnie,
  2. bez opieki swobodnie, luzem, wolno, bez dozoru,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...