Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ekspert

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. specjalista, klasyk, profesjonalista, profesjonał, biegły, wyga, alfa i omega, rutyniarz, autorytet, rzeczoznawca, fachowiec, spec, wyjadacz, chodząca encyklopedia, szpenio, wyrocznia, augur, znawca, praktyk, opiniodawca,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...