Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: rzeczoznawca

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. biegły, znawca przedmiotu, ekspert, opiniodawca, fachowiec, konsultant, doradca, specjalista,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...