Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: bufor

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zderzak,
  2. przen pośrednik w sporze rozjemca, mediator, sędzia, moderator, interwent, arbiter,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...