Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: arbiter

Wszystkie 19 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rozjemca, mediator, sędzia (polubowny/sportowy),
  2. autorytet, specjalista, erudyta, rzeczoznawca, profesjonał, augur, spec, znawca, profesjonalista, fachowiec, dyktator, opiniodawca, ekspert, alfa i omega, klasyk, wyrocznia,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...