Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: admirator

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wielbiciel, bałwochwalca, adorator, obsesjonat, miłośnik, maniak, † hołdownik, obsesjonista, sympatyk, podn piewca, amator, czciciel, pasjonat, fanatyk, pretorianin, zwolennik, entuzjasta,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...