Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: entuzjasta

Wszystkie 24 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wielbiciel, pretorianin, czciciel, maniak, gloryfikator, miłośnik, obsesjonista, chwalca, opętaniec, † admirator, fan, przyjaciel, smakosz, sympatyk, fanatyk, adherent, niewolnik, † hołdownik, podn piewca, zwolennik, neofita, bałwochwalca, pasjonat, obsesjonat,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...