Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim torsje

Poznaj jak inaczej można określić słowo torsje. Znaleziono 1 wyraz bliskoznaczny do słowa torsje.

  1. wymioty,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej torsje

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...