Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim tablica

Poznaj jak inaczej można określić słowo tablica. Znaleziono 20 wyrazów bliskoznacznych do słowa tablica.

  1. tabliczka, szyld, tarcza, płyta, plansza,
  2. ilustracja, wyszczególnienie, rycina, rejestr, repertorium, rysunek, ceduła, tabela, wykres, zestawienie, wykaz, tabelka, diagram, ewidencja, spis,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej tablica

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...