Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: stacjonarny

Wszystkie 2 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. stały, nieruchomy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...