Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim rudymentarny

Poznaj jak inaczej można określić słowo rudymentarny. Znaleziono 12 wyrazów bliskoznacznych do słowa rudymentarny.

  1. elementarny, początkowy, wprowadzający, przygotowawczy, propedeutyczny, przedwstępny, wstępny, podstawowy, inicjujący,
  2. szczątkowy, zanikowy, reliktowy,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej rudymentarny

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...