Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim ramowy

Poznaj jak inaczej można określić słowo ramowy. Znaleziono 9 wyrazów bliskoznacznych do słowa ramowy.

  1. szkicowy, podstawowy, wstępny, początkowy, ogólny, wprowadzający, schematyczny, roboczy, przygotowawczy,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej ramowy

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...