Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: propagator

Wszystkie 26 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. popularyzator, propagandysta, nosiciel, propagandzista, podn głosiciel, adwokat, podn apostoł, szermierz, † a. podn orędownik, misjonarz, kapłan, eksponent, ambasador, agitator, siewca, podn szerzyciel, lobbysta, rzecznik, tuba, krzewiciel, apologeta, podn herold, protagonista, apologetyk, trybun, obrońca,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...