Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: powierzchowny

Wszystkie 30 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. rana naskórkowy, zewnętrzny,
  2. np. analiza pobieżny, kosmetyczny, niezbyt wnikliwy, fragmentaryczny, niestaranny, ogólnikowy, wyrywkowy, częściowy, połowiczny, wycinkowy, ułamkowy, zdawkowy, niedokładny, nieuważny, nieprzemyślany, cząstkowy,
  3. np. zainteresowania płytki, niepogłębiony, skromny, spłycony, miałki, ciasny, jednokierunkowy, ograniczony, przyziemny, płaski, naskórkowy, schematyczny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...