Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: portret

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. portrecik, autoportret, podobizna, † konterfekt, karykatura, wizerunek,
  2. charakterystyka, deskrypcja, opis, sylwetka, wyobrażenie, opisanie, rys, oddanie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...