Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: porozumiewawczo

Wszystkie 5 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. znacząco, domyślnie, aluzyjnie, sugestywnie, wymownie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...