Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pobudka

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. budzenie, poranne wstawanie, † a. podn larum,
  2. bodziec, pretekst, pożywka, asumpt, powód, zachęta, inspiracja, sprężyna, ostroga, stymulant, doping, impuls, podnieta, inicjatywa, czynnik, natchnienie, motyw,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...