Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: opornie

Wszystkie 19 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. ciężko, opieszale, z mozołem, z ociąganiem, jak z kamienia, † niesporo, nielekko, pomału, z trudem, niełatwo, z oporami, z wysiłkiem, z trudnością, wolno, jak po grudzie, powolnie, nieskwapliwie, niemrawo, powoli,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...