Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim niezgoda

Poznaj jak inaczej można określić słowo niezgoda. Znaleziono 27 wyrazów bliskoznacznych do słowa niezgoda.

  1. niesnaski, brak harmonii, wrogość, dysharmonia, spięcia, napięte stosunki, nieporozumienia, rozłam, rozziew, kwasy, napięcie, zgrzyty, konflikty, rozdział, kłótnie, tarcia, swary, sprzeczki, ciche dni, waśnie,
  2. dezaprobata, votum separatum, brak aprobaty/zgody, weto, sprzeciw, opór, protest,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej niezgoda

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...