Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim niezdarny

Poznaj jak inaczej można określić słowo niezdarny. Znaleziono 23 wyrazów bliskoznacznych do słowa niezdarny.

  1. nieporadny, niezręczny, niezgułowaty, słoniowaty, ciapowaty, niezgrabny, niedołężny, ofermowaty, safandułowaty, niedojdowaty, ciamajdowaty, posp. dupowaty, fajtłapowaty, ślamazarny,
  2. niewprawny, nieudany, nieudolny, nieprofesjonalny, niekompetentny, ramotowaty, amatorski, niefachowy, nieskładny,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej niezdarny

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...