Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim nieprecyzyjnie

Poznaj jak inaczej można określić słowo nieprecyzyjnie. Znaleziono 24 wyrazów bliskoznacznych do słowa nieprecyzyjnie.

  1. niedokładnie, posp. na odwal (się), z grubsza, nieuważnie, wulg. na odpieprz (się), od niechcenia, niedbale, niestarannie, byle jak, na kolanie, bez należytej staranności, nieściśle, nieporządnie, nierzetelnie,
  2. np. wypowiadać się ogólnikowo, mgliście, mglisto, pobieżnie, szkicowo, niejednoznacznie, piąte przez dziesiąte, wymijająco, nieściśle, dwuznacznie,

Dodaj stronę Synonim.ORG do pulpitu w 3 krokach

Ta strona wykorzystuje nowoczesne możliwości internetowe, aby zapewnić Tobie wrażenia podobne do dedykowanej aplikacji mobilnej. Wykonaj 3 kroki i ciesz się wygodą korzystania ze słownika synonimów języka polskiego na swoim telefonie.

Krok 1

Kliknij w dymek który jest na samym dole ekranu

krok 1

Krok 2

Kliknij w przycisk "Dodaj" aby zatwierdzić

krok 2

Krok 3

Od tego momentu masz dostęp do Synonim.ORG z pulpitu

krok 3

Podziel się z innymi użytkownikami bazą synonimów

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...