Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim niefrasobliwy

Poznaj jak inaczej można określić słowo niefrasobliwy. Znaleziono 19 wyrazów bliskoznacznych do słowa niefrasobliwy.

  1. beztroski, wesoły, radosny, pogodny,
  2. lekkomyślny, nieprzezorny, nieodpowiedzialny, nieostrożny, bezmyślny, nierozważny, nierozsądny, fircykowaty, nieroztropny, niepoważny, † płochy, pochopny, trzpiotowaty, półserio, bezkrytyczny,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej niefrasobliwy

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...