Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim mniemanie

Poznaj jak inaczej można określić słowo mniemanie. Znaleziono 18 wyrazów bliskoznacznych do słowa mniemanie.

  1. opinia, punkt widzenia, zdanie, widzenie, pogląd, wizja, wybór, osąd, wyobrażenie, sąd, przekonanie, spojrzenie, zapatrywanie, przeświadczenie, optyka, ocena, stanowisko, uznanie,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej mniemanie

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...