Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: marny

Wszystkie 27 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. marniutki, mizerny, pieski, dziadowski, nijaki, mierny, słaby, niewydarzony, posp. lipny, nędzny, do kitu, od siedmiu boleści, podły, zły, do niczego, denny, ramotowaty, posp. do bani, bublowaty, lichy, kulawy, kiepski, do luftu, niedobry, chałowy, tandetny, posp. do chrzanu,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...