Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim litania

Poznaj jak inaczej można określić słowo litania. Znaleziono 9 wyrazów bliskoznacznych do słowa litania.

  1. rel. modlitwa (błagalna), podn. modły,
  2. pot. wyliczanie, wyliczanka, katalog, rejestr, wykaz, spis, zestawienie,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej litania

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...