Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim koligacje

Poznaj jak inaczej można określić słowo koligacje. Znaleziono 21 wyrazów bliskoznacznych do słowa koligacje.

  1. związki rodzinne pokrewieństwo, parantele, szwagrostwo, kuzynostwo, spokrewnienie, spowinowacenie, powinowactwo,
  2. przen. koneksje, wejścia, związki, protekcja, układy, powiązania, więzi, dojścia, zależności, plecy, znajomości, stosunki, chody, wpływy,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej koligacje

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...