Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim funkcja

Poznaj jak inaczej można określić słowo funkcja. Znaleziono 12 wyrazów bliskoznacznych do słowa funkcja.

  1. urząd, praca, stołek, godność, fotel, posada, stanowisko,
  2. rola, zastosowanie, przeznaczenie, czynność,
  3. mat odwzorowanie,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej funkcja

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...