Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim energiczny

Poznaj jak inaczej można określić słowo energiczny. Znaleziono 21 wyrazów bliskoznacznych do słowa energiczny.

  1. aktywny, żywy, dziarski, ekspansywny, ruchliwy, obrotny, proaktywny, czynny, niespokojny, operatywny, prężny, żywotny, przedsiębiorczy, fertyczny, krwisty, ofensywny, dynamiczny, pełen energii/ikry/ inicjatywy/temperamentu/werwy/wigoru/zapału/życia, sprężysty, żwawy, rzutki,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej energiczny

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...