Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: autokracja

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. autokratyzm, zamordyzm, despotia, autarchia, hist samodzierżawie, samowładztwo, tyrania, monarchizm, absolutyzm, rządy nieograniczone, dyktatura, jedynowładztwo, absolutum dominium, despotyzm,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...