Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: asymetryczny

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. niesymetryczny, nieregularny, odkształcony, zniekształcony, nieforemny, nieproporcjonalny, nierównomierny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...