Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: arogantka

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. grubianka, rozrabiaczka, rozrabiara, impertynentka, krzykaczka, awanturnica, prostaczka, szczekaczka, posp chamica, tupeciara, posp chamka, krzykała,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...