Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zwieszać się

Wszystkie 4 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zwisać, opadać, zniżać się, opuszczać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...