Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zwięzły

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. treściwy, hasłowy, aforystyczny, sumaryczny, krótki, oszczędny, skąpy, przekrojowy, lakoniczny, synoptyczny, skrótowy, lapidarny, migawkowy, esencjonalny,
  2. np. gleba zwarty, zbity, zagęszczony, ciasny, gęsty, ścisły, ścieśniony, spójny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...