Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zrozumiały

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. jasny, klarowny, wyraźny, nieskomplikowany, łopatologiczny, przystępny, przejrzysty, czytelny, komunikatywny, niezłożony, dostępny, łatwy, prosty, nietrudny, wyrazisty,
  2. uzasadniony, usprawiedliwiony, zasadny, słuszny, wytłumaczalny, umotywowany, racjonalny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...