Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zoczyć

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zobaczyć, dostrzec, uchwycić, dopatrzyć się, zaobserwować, schwycić, dojrzeć, zarejestrować, ujrzeć, spostrzec, odnaleźć wzrokiem, zauważyć, wypatrzyć, odnotować, przyuważyć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...