Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zobaczyć

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. ujrzeć, dostrzec, wypatrzyć, schwycić, uchwycić, dojrzeć, zoczyć, odnaleźć wzrokiem, spostrzec, zauważyć, przyuważyć, zaobserwować, odnotować, zarejestrować, dopatrzyć się,
  2. spotkać (się), zetknąć się,
  3. sprawdzić, przekonać się, stwierdzić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...