Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zniszczyć

Wszystkie 47 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. unicestwić, zniweczyć, zrujnować, obrócić coś wniwecz/w gruzy/w perzynę/w popiół/ w proch/w ruinę, podruzgotać, zdematerializować, rozwalić, znieść, zdruzgotać, zburzyć, posp. rozpieprzyć, porozwalać, zrobić z czegoś miazgę, zgładzić/zetrzeć/znieść coś z powierzchni ziemi, wytracić, zrównać coś z ziemią, spustoszyć, nie pozostawić kamienia na kamieniu, rozbić/zetrzeć/ zgnieść coś na miazgę, wyniszczyć, posp. rozpirzyć, rozsadzić, rozbić/ roznieść coś w puch, wytępić, wygubić,
  2. np. ubranie złachmanić, podrzeć, wytrzeć, powydzierać, złachać, powycierać, znosić, zedrzeć, pozdzierać, zużyć, wydrzeć,
  3. np. zdrowie stargać, wyczerpać, zrujnować, † sterać, wycieńczyć, nadwątlić, spustoszyć, nadszarpnąć, nadwyrężyć, osłabić, podkopać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...