Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zniknąć

Wszystkie 24 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. poznikać, ukryć się, skryć się, zginąć z oczu, ustąpić z placu/pola, schować się,
  2. np. zostać skradzionym zginąć, podziać się, zapodziać się, zawieruszyć się, rozpłynąć się, przepaść (bez śladu/jak kamień w wodę), poznikać (jak kamfora), zaginąć, zgubić się, zarzucić się, dostać kamfory, zagubić się, pogubić się, zdematerializować się,
  3. przestać istnieć zaniknąć, pozanikać, zginąć, zgasnąć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...