Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zniżkować

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. spadać, opadać, dewaluować się, zniżać się, tracić na wartości, tanieć, iść w dół, maleć, deprecjonować się, obniżać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...