Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: znamię

Wszystkie 19 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pieprzyk, brodawka, myszka, pypeć, ogień,
  2. piętno, chryzmat, charyzmat, znak, ślad, plamka, stygmat,
  3. cecha, przejaw, oznaka, wyróżnik, rys, objaw, symptom,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...