Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: znacząco

Wszystkie 19 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. spojrzeć wymownie, domyślnie, sugestywnie, implicite, porozumiewawczo, aluzyjnie,
  2. np. wzrosnąć pokaźnie, znacznie, znakomicie, istotnie, o (całe) niebo, dalece, zasadniczo, bardzo, niebagatelnie, poważnie, w dużym/znacznym stopniu, wielce, nielicho,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...