Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zmuszać

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przymuszać, obligować, stawiać kogoś pod ścianą, przynaglać, brać kogoś za łeb, przyduszać, przykładać komuś nóż do gardła, wywierać na kogoś nacisk/presję, przypierać, przyciskać, naglić, brać kogoś do galopu, pędzić, popędzać, ponaglać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...