Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zmężnieć

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. dojrzeć, stwardnieć, spoważnieć, wyrosnąć z lat dziecinnych, wydorośleć, nabrać sił/tężyzny, dorosnąć, rozwinąć się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...